torsdag 8. november 2012

En god historie


Det var en gang et stort norsk oljeselskap som avtalte årlig kapproing med et japansk selskap.
De brukte en åtter, altså båt for åtte personer. Begge mannskapene trente lenge, og formen var på topp da konkurransedagen kom.
Det japanske laget vant klart, og hos det norske selskapet var moralen på bånn. Derfor besluttet ledelsen i det norske oljeselskapet at de skulle vinne konkurransen neste år. Det ble satt ned en prosjektgruppe for å undersøke hvor problemet lå.
Gruppen fant ut at det japanske laget hadde syv mann til å ro og en til å styre.
I den norske båten var det derimot syv til å styre og en til å ro. ...

I en slik situasjon kreves det selvsagt handlekraft, og et konsulentfirma fikk i oppdrag å kartlegge lagets struktur.
Etter noen måneders arbeid kom konsulentene fram til at det norske laget hadde for få roere.
Med bakgrunn i rapportene og rådene derfra, ble det satt i verk endringer i laget. Det ble nå fire styrmenn, to overstyrmenn, en styreleder og en roer. Dessuten fikk roeren delegert mer ansvar og større arbeidsområde.

Året etter vant japanerne med ytterligere margin. Det norske selskapet sparket roeren pga dårlige prestasjoner, og besluttet bygging av ny båt. Konsulentfirmaet fikk ros for ypperlig arbeid, og ledelsen i selskapet fikk belønning for et godt prosjekt og strålende initiativ.

oooOOOooo

Noe å gruble over i disse omorganiseringstider her på berget!!

1 kommentar:

Anonym sa...

hahahahaha, ..den var god

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...