tirsdag 24. desember 2013

Ønsker alle en velsignet og god julehøytid


EN KRYBBE VAR VUGGEN

En krybbe var vuggen som ventet ham her,
det lille barn Jesus, vår frelser så kjær.
Men stjernene lyste helt inn der han lå,
det lille barn Jesus, på leie av strå.

Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus min bror.
Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik,
men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.

Fra krybben til korset gikk veien for deg,
slik åpnet du porten til himlen for meg.
Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,
så alle kan samles i himlen hos deg!

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...