mandag 5. november 2012

Veiledning til lykke

Atle Hansen kristenskater har en face-book side der han håper å inspirere leserne med sine tekster om sin kristne tro. Her er en av hans tekster som jeg ble inspirert av og som jeg syntes sier mye om hvordan vi burde tenke i hverdagen. Han anbefaler å dele dette da flere kan ha glede av dette.

VEILEDNING TIL LYKKE

Bibelen er full av Guds visdom. I følge bibelen leder visdom til personlig lykke (se f.eks. Salomos Ordspråk 3:13-18 og flere andre steder). Ytre omstendigheter kan være så bra eller så dårlig som bare det, men en person som har tilegnet seg visdom beholder lykken i tykt og tynt. Men vi mennesker har en tendens til å skylde på alt mulig annet enn vår egen mangel på visdom når følelsene er i ubalanse og raser i oss på innsiden. Vi finner alltid noe utenfor oss selv å skylde på. Ting burde vært annerledes, folk skulle ikke ha sagt sånn om meg, jeg hater at det er sånn, at de gjør sånn, jeg skulle hatt mer penger så jeg kunne gjort sånn og sånn, irriterende at det og det skjedde osv...

Her er en liste med refleksjoner som avdekker den egentlige årsaken til mange av våre plager, der vi ofte skylder på andre ting og ikke skjønner at det er vår egen mangel på visdom som plager oss. Løsningen for å bli kvitt disse tingene som gjør livet kjipere er å rense seg fra det, og tilegne seg visdom fra Gud.

- Jeg har opplevd plagen av å ha vanskelige dager ...fordi jeg ikke hadde lært å være takknemlig under alle forhold.
-Jeg har opplevd plagen av å føle at noen har tråkka på meg ...fordi jeg har vært stolt og stor i meg selv, istedet for å tilegne meg ydmykhet.
- Jeg har noen ganger kjent plagen av å ha dårlig selvbilde ...fordi jeg ikke har tatt inn over meg hva Gud sier om hvem jeg er.
- Jeg har vært plaget av å mislike folk ...fordi jeg ikke hadde lært å elske alle mennesker ubetinget.
- Jeg har manglet glede ...fordi jeg ventet på å bli gledet av andre, istedet for selv å glede andre.
- Jeg har opplevd å bli plaget av irritasjon ...fordi jeg ikke hadde lært tålmodighet.
- Jeg har opplevd å være plaget av stress ...fordi jeg ikke tok imot Guds fred og holdt fast ved den.
- Jeg har noen ganger vært for stor i meg selv ...fordi jeg ikke har sett meg selv i lys av Guds standard.
- Jeg har følt på skyld og fordømmelse hos Gud og mennesker ...fordi jeg ikke har lent meg på nåde og oppreisning i Jesus, han som betalte straffen for alle våre feiltrinn da han ga livet sitt på korset, sånn at vi kunne legge det bak oss og se framover med håp.
- Jeg har opplevd ubehaget av å være utrygg ...fordi jeg ikke har stolt på Gud.
-Jeg har opplevd ubehaget av å være bekymret ...fordi jeg ikke har regnet med Guds omsorg og ledelse.
- Jeg har opplevd ubehaget av å være skuffet ...fordi jeg la egne planer som gikk feil, og hadde egne ideer om hvordan ting skulle være, istedet for å overgi meg til Guds fullkomne ledelse.
- Jeg har hatt det grått og kjedelig ...fordi jeg ikke hadde åpnet øynene for Guds storhet, sett skjønnheten i skaperverket og sett Gud i ett og alle.
- Jeg har følt frustrasjon ved at veien videre, og valg jeg skal ta, ligger i tåka, og ikke tatt peiling på hva jeg skal velge ...fordi jeg ikke har brukt tid på å kjenne den relevante veiledningen i bibelen.
- Jeg har gledet meg over ting som har vist seg å være dårlig for meg ...fordi jeg ikke stolte på Guds veiledning, og så storheten i å følge den.
- Jeg har kjent plagen av uro på innsiden ...fordi jeg ikke så verden og livet med Guds øyne.
- Jeg har plaget meg selv med å savne ting jeg ikke kunne få ...fordi jeg ikke erkjente at jeg har alt jeg trenger, fordi Gud sørger for alle mine behov.

Lista kunne sikkert vært lenger. Men poenget er: Bibelen er løsningen på alle plagene som vi mennesker har en tendens til å plage oss selv med. Sannheten setter oss fri fra selvbedraget. Sannheten får "blinde" til å "se". Stol på veiledningen i bibelen, for den leder til fullkommen lykke :-) For min egen del har bibelen bidratt til at jeg har fått enormt mye mer lykkelig liv enn jeg ville hatt uten. At jeg får rense meg fra alle disse dårlige sinnsstemningene som trekker ned livskvaliteten, har gitt meg stor opptur og masse livsglede :-)
Atle Hansen kristenskater

Bildet er lastet ned fra nettet

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...