tirsdag 4. oktober 2011

Guds hørsel


Da Gud skulle skape
hørselen i mennesket,
måtte han dele opp den evnen
i forskjellige deler.

De forskjellige delene ble
lagt ned slik:
En del til å oppfatte lyder.
En del til ordene.
En del til å høre hva som
virkelig ble sagt.
En del til å høre hva
som ikke ble sagt.

Disse delene la Gud ned
i hørselen
som han gav hvert
enkelt
menneskebarn.

Du og jeg,
vi er skapt
i Guds bilde.

Og vår hørsel er en
avbilding
på en liten del
av Guds hørsel.
Vi kunne aldri noen gang,
noensinne,
hatt Guds hørsel.

Det er,
og vil alltid være,
en umulighet.

For Gud,
han hører,
selv når hans barn
tier.

Når smerte på kropp og
sjel
blir for stor.
Når sorg og tretthet
vil sluke deg.
Når tvil og motstand
vil kvele deg
og du ikke får fram en lyd.

Da
hører
Gud.

Da er hørselen til Gud
på det sterkeste.

Hørte du det?

Gud som er kjærlighet,
hører
selv når hans barn tier.

Og han sier:

Jeg
skal stride
og du skal få hvile
og være stille.

Jeg hørte deg
selv om du tidde,
for du er alltid
for mine øyne.

Rita Aasen
Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...