lørdag 15. september 2012

Femhundre kroner


En foreleser innledet seminaret med å vifte med en femhundrekronersseddel. "Er det noen som vil ha denne?" spurte han.

Noen så tvilende ut - hadde han virkelig tenkt å gi bort femhundre kroner sånn helt uten videre? Men de fleste rakte uten å nøle hånden i været. De hadde jo ingenting å tape.

"Okei," fortsatte foreleseren. "Det er mange som vil ha seddelen. Men hvis jeg gjør sånn da?" sa han og krøllet seddelen sammen til en liten ball. "Er det noen som vil ha den nå?" Fortsatt var det en skog av oppstrakte hender i salen.

"Et siste spørsmål," sa foreleseren. "Vil dere ha seddelen selv om jeg gjør dette?"

Han kastet seddelen ut på gulvet, tråkket på den og tok den så opp igjen. Nå var den skrukkete, skitten og litt ødelagt.

Men hendene ble fortsatt rakt i været.

"Nå har dere lært dagens første lekse," sa foreleseren. "Uansett hva jeg gjorde med de femhundre kronene, så ville dere fortsatt ha dem. Hvorfor? Jo, fordi seddelen ikke tapte noe i verdi, uansett hva jeg gjorde med den. Dere er som pengesedler. Dere kommer til å bli herjet med av livet en eller annen gang, dere kommer til å få riper og hakk. Men dere blir ikke mindre verdt. For menneskene rundt dere er dere uvurderlige. Menneskeverdet deres kommer ikke fra det dere gjør eller vet - men fra hvem dere er."

Kritina Reftel

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...